Est. 1995

Contact

button_zawsze_w_formie_pobierz_brief1

Formularz kontakowy

 

 

 

 
DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
z siedzibą ul. Modra 92A,
02-661 Warszawa;
NIP: 521-36-41-984;
REGON: 146472680;
Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
numer KRS: 0000445703

Copyright © 2019 DEM'a Promotion Polska
All rights reserved

DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
02-661 Warszawa, ul. Modra 92 a