Est. 1995

DEM’a Promotion Polska zapewnia obługę Strefy Nowych Technologii

W Centrum Handlowym Port Łódź w dniach 8-30 kwietnia odbywa się akcja Strefa Nowych Technologii, organizowana przez magazyny Focus i Chip. DEM’a Promotion Polska zapewnia obsługę inicjatywy – sześciu animatorów każdego dnia odpowiada za sprzęt, udostępnia go odwiedzającym, nadzoruje kolejki do Strefy oraz informuje o nowinkach technologicznych.

Copyright © 2021 DEM'a Promotion Polska
All rights reserved

DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
02-661 Warszawa, ul. Modra 92 a