Est. 1995

Działamy wspólnie, by pomóc Serbii

DEM’a Promotion Polska włącza się w działania na rzecz pomocy dla dotkniętej tragedią Serbii oraz popiera apel Miroslava Radović’a

Miroslav Radović apeluje do świata o udzielenie pomocy Serbii, która została dotknięta ogromną katastrofą. DEM’a Promotion Polska wspiera wszelkie podjęte działania na rzecz pomocy miastu Obrenovac, które w szczególny sposób zostało dotknięte katastrofą.

Obrenovac położone w północno zachodniej części kraju w przeciągu kilku chwil zniszczyła powódź. Katastrofa spowodowała już ogromne straty i śmierć wielu osób. Powódź dotknęła nie tylko Serbię, lecz także Bośnię i Hercegowinę. Główne zagrożenia spowodowane powodzią to wypłukane przez wodę pozostałości z czasów wojny, którymi są śmiercionośne miny utrudniające prowadzenie akcji ratunkowej. Dlatego z całego serca apelujemy do wszystkich o udzielenie pomocy ofiarom tragedii i zaangażowanie się w działania na rzecz odbudowy miasta, które zniszczyła szalejąca woda.

DEM’a Promotion Polska rozpoczęła już zbiórkę produktów dla osób potrzebujących, które straciły cały dobytek podczas powodzi.

Więcej na: www.sport.wp.pl

Copyright © 2021 DEM'a Promotion Polska
All rights reserved

DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
02-661 Warszawa, ul. Modra 92 a