Est. 1995

Badania

Wiedza badaczy i współpracowników stanowi odpowiedź na potrzeby firm niezwiązanych globalnymi umowami badawczymi. Doświadczenie ludzi pracujących na rzecz tego działu jest swoistą rekomendacją oraz gwarantem rzetelności przekazanych wyników. Gwarantujemy pełną dyspozycyjność oraz kooperatywność na wszystkich etapach. Pracujemy na szablonach własnych i Klienta. Badania realizowane są zgodnie z kodeksem ESOMAR oraz zaleceniami OFBOR. Realizujemy projekty marketingowe obejmujące rynek FMCG i B2B. Poza standardowymi usługami badawczymi oferujemy:

kolo_zebate

Copyright © 2021 DEM'a Promotion Polska
All rights reserved

DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
02-661 Warszawa, ul. Modra 92 a