Est. 1995

Mystery Shopper

Tajemniczy Klient nie ma być ankieterem, który prowadzi ankietę z pamięci. To holistyczne badania jakości obsługi obejmujące analizę standardów, czas i jakość usług, wiedzę i kompetencję oraz jakość komunikacji z klientem, ale prowadzone tak, by nie zostało zauważone. Jesteśmy skuteczni, świetnie przygotowani i jesteśmy w całej Polsce!

Kiedy proponujemy takie działania? Kiedy celem ma być:

• Ocena działalności firmy i jej poszczególnych działań pod kątem jakości obsługi,
• Identyfikacja mocnych stron obsługi i określeniu obszarów wymagających zmiany,
• Określenie i rozwiązanie bieżących problemów firmy, których źródła mogą tkwić w systemie obsługi (np. utrata pewnej grupy klientów; problemy ze sprzedażą grupy produktów),
• Podnoszenie poziomu obsługi.

 

puzzle_2

Copyright © 2021 DEM'a Promotion Polska
All rights reserved

DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
02-661 Warszawa, ul. Modra 92 a