Est. 1995

Merchandising

Teoria mówi, że to optymalizacja sprzedaży poprzez lepszą organizację przestrzeni handlowej, aby najlepiej odpowiedzieć zapotrzebowaniu konsumenta. Nasza wiedza praktyczna i wielka pasja wskazują na sztukę kreowania przestrzeni handlowej w celu maksymalizacji zysków oraz wzbudzania potrzeb konsumenckich i ich natychmiastowego zaspokajania. Merchandising rozumiemy jako tworzenie przestrzeni dla produktów w kontekście jakościowo – ilościowym. Nie ma działań, których nie możemy zaprojektować i zrealizować – niektóre mogą zająć nam więcej czasu…

Copyright © 2021 DEM'a Promotion Polska
All rights reserved

DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
02-661 Warszawa, ul. Modra 92 a