Est. 1995

ANKIETER

Osoba pracująca na stanowisku ankietera odpowiedzialna jest za aktywne podejście do wskazanej grupy społecznej po to, by przeprowadzić ankietę i zebrać odpowiednie informacje do badania. Musi być nastawiony na kontakt, rozumiejący znaczenie rzetelności działań oraz mocno ukierunkowany na osiągnięcie wyniku. Wymagana jest komunikatywność, reprezentatywna postawa oraz pozytywne podejście do pracy.

Copyright © 2021 DEM'a Promotion Polska
All rights reserved

DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
02-661 Warszawa, ul. Modra 92 a