Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez DEM’a PROMOTION POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. (dalej: DEM’a) poprzez serwis www.dema.com.pl (dalej: Serwis)

 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest DEM’a PROMOTION POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  z siedzibą
w Warszawie (02-661) przy ul. Modrej 92A wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000445703, NIP: 5213641984.

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym (Polityka Bezpieczeństwa). Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail iod@dema.com.pl, a także w formie papierowej lub osobiście pod adresem: ul. Modra 92A, 02-661 Warszawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 1. a) na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), czyli do niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 2. b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu przyszłych kontaktów, o ile wyrazisz na to zgodę,
 3. c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesów administratora danych) i w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 4. d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek nałożony prawem na administratora)
  w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych; w celu dopełnianie wymaganych prawem obowiązków: księgowych, podatkowych.

 

  

Część czynności przetwarzania Twoich danych osobowych powierzyliśmy naszym księgowym, prawnikom, informatykom, dostawcom poczty internetowej i systemu organizacji pracy i bazy danych w DEM’ie. Twoje dane nie będą przetwarzane przez inne podmioty lub przez ww. w celach innych niż wskazane powyżej. Jednak Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli obszaru Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii) i być tam przetwarzane wyłącznie w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub na podstawie i w celu wykonania wiążącej nas umowy. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie
z obowiązującym prawem. W przypadku transferu danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, z zachowaniem szczególnej ostrożności
i bezpieczeństwa. 

  

Poszczególne czynności przetwarzania mogą być dokonywane przez zautomatyzowany system podejmowania decyzji, jednak nie będzie to miało wpływu na Twoją sytuację i nie poniesiesz z tego tytułu żadnych konsekwencji. 

 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres mailowy iod@dema.com.pl lub na adres korespondencyjny ul. Modra 92A, 02-661 Warszawa.

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym natomiast dla celów przetwarzania opartego na Twojej zgodzie podanie danych jest dobrowolne. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.zaprojektujbiznes.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności do Twojej dyspozycji pozostaje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) pod adresem: iod@dema.com.pl
Polityka Plików Cookies

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu,
a w szczególności do:

 1. a) dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu;
 2. b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 4. d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

 

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 1. a) dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na stronę internetową Serwisu.

 

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, 

a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Naszą misją jest podnoszenie wartości  firmy naszych klientów. Działamy z pasją i zaangażowaniem budując wizerunek marki, która obdarzyła nas zaufaniem.